Önemli Bilgiler

Sizin İçin Önemli Bilgiler

Önemli Bilgiler

 1. Mal, Gider ve Hizmet alışlarınızda mutlaka fatura vb. belgelerinizi alınız. Size ulaşan fatura gerçeği yansıtmıyorsa 8.gün içinde itiraz ediniz.
 2. Fatura bedellerini mutlaka çek-havale yöntemi ile ödeyiniz. Havale açıklamasını fatura numarasını yazınız. Çek üzerine vergi numarasını da yazınız.
 3. Fatura bedeli 5.000 TL ve üzeri ise mutlaka banka (çek-havale) kanalıyla ödeyiniz. Aynı ay içerisinde bir veya birden fazla fatura toplamında da bu tutar dikkate alınacaktır. Yoksa usulsüzlük cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.
 4. Faturanın üzerindeki bilgiler kime ait ise (alıcı-satıcı) havaleyi gönderen ve alan aynı kişi-kurumlar olması gerekmektedir.
 5. İşyeri kiralarınızı mutlaka mal sahibinin banka hesabına yatırınız. Dekontunu saklayınız. Yoksa Maliye her ay için size ve mal sahibine ceza kesebilir.
 6. Önceden ödeme yaptığınız mal veya hizmet ile ilgili faturanın gelip gelmediğini mutlaka kontrol ediniz.
 7. Kredi Kartı ile yapılan satışlarda mutlaka yazarkasadaki kredi butonu basılmalı, fatura düzenleniyorsa kredi kartı bilgileri yazılmalıdır.
 8. Sahte belge (Naylon Fatura) kullanmak 18-36 ay arası ağır hapis, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak 6-36 aya kadar hapis cezasıdır.
  Kdv İndirimi reddedilir, 3 kat vergi ziya cezası uygulanır ve uzlaşma konusu yapılamaz)
 9. Sahte belge konusunda sıkıntı yaşamamak için, ödemelerinizi havale veya çek ile yapınız.
 10. Vergi ve SGK ödemelerinizi düzenli yaparak, hem devlet teşviklerinden faydalanınız, hem de devletin banka hesaplarınızı haciz etmesine izin vermeyiniz.
 11. Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmayanların işçi sigorta primlerine %5 indirim uygulanır.
 12. SGK kurumunuza borcunuz yok ise yeni işçi artışlarınızda teşvik söz konusu, (Sigortasız işçi çalıştırdığınız tespit edilirse 1 Yıl süre ile teşvik alamazsınız.)
 13. Defterlerinizi ve diğer belgelerinizi Vergi Kanunundan dolayı 5 yıl, Sigorta ve Türk Ticaret kanunları gereğince 10 yıl saklayınız.
 14. İşe alacağınız işçinin tüm belgelerini ( Kimlik, ikametgah, sağlık raporu, sözleşme, asgari geçim indirim formu gibi) isteyiniz. Personel Özlük dosyası oluşturunuz.
 15. İşçiyi işe başlatmadan en az bir gün önce sigorta girişini yaptırınız, İşe giriş evraklarını dosyasında muhafaza ediniz.
 16. İşçinin işyerinden ayrılması, istifa etmesi, çıkarılması durumlarında en çok 10 gün içinde sigortadan çıkışını yaptırınız. İbraname alınız.
 17. Bağ-kur primi ödeyenlerin de rapor parası alabildiklerini unutmayınız. Sizler de rahatsızlandığınızda işçiniz gibi rapor alınız.
 18. Bağ-kur primlerinizi ödememeniz sonucu sağlık hizmetlerinden faydalanamazsınız, ancak sağlık yardımı almasanız da emeklilik-sağlık primlerini ve gecikme zamlarını ödersiniz.
 19. İşyerinizde 5 kişi ve daha fazla işçiniz var ise maaş ödemelerini yasa gereği bankaya yatırmak zorundasınız, daha az olsa bile yatırabilirsiniz. Bordro imzalatmayı unutmayınız.
 20. İşçilerinizin maaşlarını bankaya yatırması yasa gereği olmayanlar da mutlaka her ay bordroları imzalatıp muhafaza etmek zorundalar. İleride işçilerin maaş ve haklarını istememeleri için bu gereklidir. Ayrıca her yıl Ocak ayında işçilerinize mesaiye kalmalarında sakınca bulunmadığına dair belge imzalatınız.
 21. Çalıştırdığınız işçilerin işyerinizde bir yılını doldurmasından sonra, yıllık ücretli izinlerini kullandırınız. Yıllık iznimi kullandım diye dilekçelerini imzalatınız. İşçinin kullanacağı izin 10 günden az olamaz.
 22. Çalıştırdığınız işçileriniz rahatsızlıklarından dolayı rapor almaları durumlarında raporlarını en çok 10 gün içinde muhasebeye ileterek sigortaya bildirimini sağlayınız. 2 güne kadar istirahatlerde işveren dilerse 2 günlük tutarını ödemeyebilir.
 23. Şirketler ve Bilanço Defteri tutan mükelleflerin her ay Vergi Dairesine Form BA ve BS adında bir ay içindeki toplam 5.000 Tl.yi geçen alış-satış faturalarının adet ve tutarları bildirilmektedir. Bu nedenden dolayı faturalarınızın mutlaka zamanında gelip-gitmelerini sağlayınız, cezalı duruma düşmeyiniz.
 24. Her ticari işletme (basit usuller hariç) her ay KDV beyannamesi vermek zorundadır. Gelir-Gider belgelerinizi en geç ayın 15’inde muhasebeye iletiniz. Muhasebede işlemlerin yapılabilmesi için daha erken muhasebeye ulaştırınız.
 25. İşyerinizde Vergi Levhası asma zorunluluğu yoktur ancak, bulundurma zorunluluğu vardır. İşçi Hizmet Listesi, Açma Ruhsatı, Yazarkasa Levhası, KDV Dahildir Levhaları asılı olmak zorundadır.
 26. İşe başlamayı 10 gün, adres değişikliğini 30 gün, işyeri kapatmalarını 30 gün ve diğer değişikliklerinizi bildirmeyi unutmayınız.
 27. Mutlaka ne zaman emekli olacağınızı hesaplattırınız, o doğrultuda primlerinizi ödeyiniz-ödettiriniz emekliliğinizi zamanında yaşayınız.
 28. Sigortasız işçi çalıştırmayınız, Sigortasız işçi çalıştırmak sonucu resmi kurum tarafından tespit edilirseniz, teşviklerden 1 yıl faydalanamazsınız ve geçmişte faydalandığınız teşvikleri de cezalı olarak geri ödersiniz ciddi cezalarla karşı karşıya kalırsınız.
 29. Muhasebe ücretlerinizi zamanında ödeyiniz, ücretinizi ödememenizden dolayı vergi-sigorta bildirim işleriniz yapılmaz, ciddi cezalarla muhatap olursunuz. Almış olduğunuz Hizmetin Bedelini ödeyiniz.
 30. Vergi-Sigorta ve diğer ödemelerinizi mutlaka kendiniz takip ediniz. Hiç kimseye emanet para teslim etmeyiniz. Ödemelerinizin tamamını bankalardan yapabilirsiniz.
 31. İşini takip etmeyen, sözünde durmayan, ödemesini yapmayan, dürüst davranmayan, prensipli olmayan, problemli olan, sizi mağdur eden, şüphe duyduğunuz kişi ve kurumlarla asla çalışmayınız.
 32. Sözleşme yapmadan iş almayınız, iş vermeyiniz, sözleşmeleri mutlaka dikkatlice okuyunuz, kabul etmeyeceğiniz maddelerin altına imza atmayınız. Sözleşme şartlarına uyunuz.
 33. Bir sıkıntı veya probleminizin olması halinde dikkatlice araştırınız, sorunuz, fikir alınız, uzman kişilerle diyaloğa geçiniz, araştırmaları bitirdikten sonra karar veriniz. Acele etmeyiniz.
 34. Muhasebe-Mali Müşavirlik konusunda hizmet alacağınız zaman kişi veya kurumun ruhsatlı bir meslektaş olup olmadığını dikkat ediniz. Aksi halde problemlerle karşılaşırsınız.
 35. Bir işyeri açacağınız zaman işlemlerinizi mutlaka ruhsatlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofislerine yaptırınız. Asla kendiniz yapmayı düşünmeyiniz. Cezalar ücretlerden fazladır.
 36. İşlerinizle ilgili bir karar vereceğinizde, yeni bir işe gireceğinizde, sorun ve problemlerinizde mutlaka Muhasebeciniz veya Mali Müşavirinizden bilgi alın, bilgilendirin.
 37. Vergi-Sigorta konusu bilgi-tecrübe-eğitim-uzmanlık gerektiren bir iştir. Bir kişi her şeyi bilemez. Lütfen ağır cezalara çaptırılmamak için ruhsatlı-belgeli kişilerle çalışınız.
 38. Raporlu işçilerinizi asla çalıştırmayınız, işyerinde gerekli güvenlik önlemlerini alınız, işyeri güvenlik hizmeti alınız.
 39. Bir şirketten hisse alacağınız takdirde unutmayınız ki; hem şirketin eski borçlarından hem de yeni borçlarından dolayı müşterek eski ortakla beraber sorumlusunuz.
 40. Şirkete ortak olmanız demek, İşyerinin vergi kaydının sizin adınıza olması demek, her türlü resmi kurum ve kişilere karşı tam sorumluluk demektir. Borç ve alacaklardan sorumluluktur.
 41. Şirket ortaklığınızın ve bağ-kur kaydınızın son bulabilmesi için hissenin noterden satılıp, ticaret odasından tescil edilerek ticaret sicil gazetesinde yayınlanması zorunludur.
 42. Tahsilatta zaman aşımı uygulanmaktadır. Ancak Resmi kurumlar alacaklarını zaman aşımına uğramamaları konusunda her türlü işlemleri yapmaktadırlar.
 43. Faturalarınızın sürekli kontrolünü yapınız, Boş ciltlerinizin sayı ve sayfalarını kontrol ediniz. Düzenlenen faturaları kaydettiriniz, beyannamelerini verdiriniz.
 44. Defterlerinizin talep edildiğinde ibraz edilmemesi, hapis cezasını gerektiren bir suç oluşturmaktadır. Defterlerin saklama yükümlülüğü işverene aittir. Muhafazasından emin olun.
 45. Mal veya hizmet aldığınız firmaların vergi veya başka borçlarından dolayı size haciz yazısı gelirse 7 gün içinde mutlaka Muhasebeciniz ve Avukatınız yardımıyla cevap veriniz.
 46. Çalıştırdığınız işçinin borçlarından dolayı maaşı üzerine haciz yazısı gelirse içinde mutlaka Muhasebeciniz ve Avukatınız yardımıyla cevap veriniz.
 47. İşyerinizle ilgili olarak verilmiş süreli ruhsatlarınızın sürelerini kontrol ediniz, süreli evraklarınızın sürelerini kontrol ediniz. Bu tür işler için süre tablosu oluşturunuz.
 48. Yaptığınız işlerden dolayı ruhsat alınıp alınmayacağını kontrol ediniz, ruhsatlarınızı süresinde alınız.
 49. Artık Bankalar, Milli Eğitim, Emniyet, Vergi Dairesi vb. kurum kuruluş iş ve hizmet verdiği müşterilerin bilgilerini sosyal güvenlik kurumunu bildirdiğini unutmamalıyız.
 50. İşyerinizin, araçlarınızın Sigorta ve Kaskolarını yaptırınız, hem zararlardan hem de fazla vergi ödemekten kurtulunuz. Bu giderleriniz gelirlerinizden düşülmektedir.
 51. Bilgi ve internet çağında olduğumuzdan dolayı mutlaka bilgisayar kullanmayı bilmeliyiz, öğrenmeliyiz.
 52. Kredi Kartı ile yaptığınız satışları ve tahsilatları artık Bankanızın düzenli olarak her ayın 7.günü Vergi Dairesine bildirdiğini hatırlatırız.
 53. İşiniz İmalat ise mutlaka kapasite raporu alınız, sanayi sicil belgesi alınız ve elektrik faturanızı % 20 düşürünüz. Sanayi tarifesinden fatura ödeyiniz.
 54. Marka ve patentlerinizi alınız, internet sitenizi yaptırınız, teknoloji çağında geride kalmayınız.
 55. Artık imalatçılar gibi diğer ticari işletmelerde KOSGEB'e kayıtlı olarak desteklerden faydalanmaktadırlar, KOSGEB'e kayıt olunuz, desteklerden faydalanınız.
 56. Ödenmeyen Sigorta Primleri gider yazılamaz ve verginiz daha çok çıkar, bu duruma düşmemek için sigorta primlerinizi ödeyiniz.
 57. İş kanununa göre işçiyi deneme süresi iki aydır. Bu deneme süresinde de sigortalı olmak zorundadır.
 58. İşçi işyerinde iş kazası geçirmesi halinde ilgili kuruma takip eden 2 iş gün içinde bilgi verilmek zorundadır. Aksi takdirde işçiye ödenen rapor parasını geri ödemek zorunda kalırsınız.

Daha detaylı bilgi için benimle irtibata geçiniz.